Κύρια χαρακτηριστικά | Στιγμιότυπα | Δοκιμαστικά απόδοσης | Ιστορικό | Βοήθεια | Οδηγίες | Φόρουμ

Στοιχεία δοκιμής απόδοσης - Bandizip για macOS

Ταχύτητα συμπίεσης ZIP

  iMac 27 (2019, 8core)
  Mac Pro (2019, 28core)
  Συμπίεση πολλών μικρών αρχείων
  poty-2011-media → poty-2011-media.zip
  Συμπίεση μονού μεγάλου αρχείου
  Mojave_InstallESD.dmg → Mojave_InstallESD.zip
  Συμπίεση τυχαίου αρχείου δεδομένων με ποσοστό συμπίεσης περίπου 50%
  lzdata_2G_R2 → lzdata_2G_R2.zip

  Bandizip Mac Finder (Archive Utility)

Ταχύτητα αποσυμπίεσης

  iMac 27 (2019, 8core)
  Mac Pro (2019, 28core)
  Αποσυμπίεση ZIP
  poty-2011-media.zip → poty-2011-media
  Αποσυμπίεση ZIP
  Mojave_InstallESD.zip → Mojave_InstallESD.dmg
  Αποσυμπίεση 7Z
  Mojave_InstallESD.7z → Mojave_InstallESD.dmg
  Αποσυμπίεση RAR
  Mojave_InstallESD.rar → Mojave_InstallESD.dmg

  Bandizip The Unarchiver

Περιβάλλον δοκιμής

Σύστημα


iMac 27 (2019)
Mac Pro (2019)
CPU 3.5 GHz Intel Core i9 (8 Core, 16 Thread) 2.5 GHz Intel XeonW (28 Core, 56 Thread)
Memory 24GB 2667MHz DDR4 768GB 2933MHz DDR4 ECC
Date 2020/05/27 2020/06/03
OS macOS Catalina 10.15.5 macOS Catalina 10.15.5

Αρχεία δοκιμής

Λογισμικό δοκιμής

Σημείωση