Στοιχεία δοκιμής απόδοσης - Bandizip για macOS

Ταχύτητα συμπίεσης ZIP

  iMac 27 (2019, 8core)
  Mac Pro (2019, 28core)
  Συμπίεση πολλών μικρών αρχείων
  poty-2011-media → poty-2011-media.zip
  Συμπίεση μονού μεγάλου αρχείου
  Mojave_InstallESD.dmg → Mojave_InstallESD.zip
  Συμπίεση τυχαίου αρχείου δεδομένων με ποσοστό συμπίεσης περίπου 50%
  lzdata_2G_R2 → lzdata_2G_R2.zip

  Bandizip Mac Finder (Archive Utility)

Ταχύτητα αποσυμπίεσης

  iMac 27 (2019, 8core)
  Mac Pro (2019, 28core)
  Αποσυμπίεση ZIP
  poty-2011-media.zip → poty-2011-media
  Αποσυμπίεση ZIP
  Mojave_InstallESD.zip → Mojave_InstallESD.dmg
  Αποσυμπίεση 7Z
  Mojave_InstallESD.7z → Mojave_InstallESD.dmg
  Αποσυμπίεση RAR
  Mojave_InstallESD.rar → Mojave_InstallESD.dmg

  Bandizip The Unarchiver

Περιβάλλον δοκιμής

Σύστημα


iMac 27 (2019)
Mac Pro (2019)
CPU 3.5 GHz Intel Core i9 (8 Core, 16 Thread) 2.5 GHz Intel XeonW (28 Core, 56 Thread)
Memory 24GB 2667MHz DDR4 768GB 2933MHz DDR4 ECC
Date 2020/05/27 2020/06/03
OS macOS Catalina 10.15.5 macOS Catalina 10.15.5

Αρχεία δοκιμής

 • macOS Mojave Installation dmg (5.5G)
 • poty-2011-media
 • LZ data generator ("lzdatagen -r 2.0 -s 2G")
 • Download the test files on Google Drive

Λογισμικό δοκιμής

 • Bandizip 7.01
 • Winzip 7.0.4565
 • Keka 1.1.29
 • The Unarchiver 4.2.1

Σημείωση

 • Η αρχειοθέτηση υψηλής ταχύτητας δεν χρησιμοποιήθηκε κατά τη δοκιμή.
 • Το επίπεδο συμπίεσης ήταν η προεπιλεγμένη τιμή κάθε προγράμματος.