Λήψη | Enterprise | Αγορά τώρα | Στιγμιότυπα | Ιστορικό | Βοήθεια | Οδηγίες | Φόρουμ

Basic features for all users

Υποστηριζόμενες μορφές

7Z, ACE, AES, ALZ, ARJ, BH, BIN, BR, BZ, BZ2, CAB, Compound(MSI), DAA(1.0), DEB, EGG, GZ, IMG, ISO, ISZ, LHA, LZ, LZH, LZMA, PMA, RAR, RAR5, SFX(EXE), TAR, TBZ/TBZ2, TGZ, TLZ, TXZ, UDF, WIM, XPI, XZ, Z, ZIP, ZIPX, ZPAQ, PEA, UU, UUE, XXE, ASAR, ZSTD, NSIS

Bandizip (Windows)

Bandizip is a powerful archiver that provides an ultrafast processing speed and convenient features.

It is available for free, and the paid editions offers a variety of advanced features.

• Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα: Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 (32bit, 64bit, ARM64)