Κύρια χαρακτηριστικά | Στιγμιότυπα | Δοκιμαστικά απόδοσης | Ιστορικό | Βοήθεια | Οδηγίες | Φόρουμ

How-to

  1. How to merge a split ZIP archive manually
  2. How to extract multiple archives on the Finder
  3. How to change the default apps on Mac
  4. How to preserve file extensions when compressing the files on Mac
  5. How to prevent the Korean alphabetas being detached in Hangeul filenames