Λήψη προγράμματος εγκατάστασης BandizipAll CPUs (x86, x64, ARM64) x64 CPUs (Intel/AMD 64bit)
ALL X64

Δοκιμάστε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους αν η λήψη είναι πολύ αργή.Το Bandizip διανέμεται επίσης μέσω του Microsoft Store.